:: suivant >>
éditer :: []->

Flexibel bilskrot i Uddevalla till din Tjänst


Upphämtning av skrotbilar med bärgningsbil för bilåtervinning. Är du i behov av en rullande bilskrot i Uddevalla som både hämtar och betalar för din uttjänta bil? Vi erbjuder kostnadsfri hämtning samtidigt som betalar upptill 3 000 kr för komplett bil med original katalysator. Saknas katalysatorn på fordonet har vi ingen möjlighet att betala för den. Men kan fortfarande hämta den för bildemontering gratis.

image Slutdestinationen_fr_bilar_i_Uddevalla_r_bilskrot.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Slutdestinationen för bilar i Uddevalla är bilskrot