<< précédent :: [début] ::
éditer :: []->

Övergivna fordon som läcker ut vätskor är ett problem i Trollhättan


Övergivna skrotbilar och bilvrak existerar hos flertalet kommuner i landet. I Sverige överges enormt många bilar varje år. Utöver att uttjänta bilar betraktas som nedsmutsning är den även natur-skadlig. Eftersom den innehåller varierande varianter av material som är skadliga för omgivningen. Det är alltid den noterade bilinnehavaren som är ansvarig för skrotbilen. Att överge en bil som utsöndrar klimatskadliga ämnen är ett miljöbrott i enlighet med sveriges lagar trots att den är parkerad på sin egna tomt. Men skrota inte bilen i Trollhättan för tidigt om den inte är uttjänt. Det kan leda till större miljöpåverkan. Fordonsinnehavare som ska lämna in en skrotbil i Trollhättan ska ha med sig registreringsbeviset del 2 som är gult. Vid inlämning av skrotbilen utfärdar skrotföretaget ett mottagningsintyg som betyder att äganderätten av fordonet förflyttas till bildemonteringen. Därefter ansvarar bilskrot i Trollhättan att bilen demonteras på ett miljövänligt sätt och att den avregistreras på bilregistret.

Relaterade Länkar

Ytterligare information om bildemontering hos bilskrot.tips/Trollhättan

Flexibel bilskrot i Uddevalla till din Tjänst